Gweithiwr Ieuenctid – Prosiect tyfu bwyd ac amgylcheddol

Gweithiwr Ieuenctid – Prosiect tyfu bwyd ac amgylcheddol

Carmarthen Youth Project

Gweithiwr Ieuenctid – Prosiect tyfu bwyd ac amgylcheddol

Swydd ddisgrifiad

Prosiect Tyfu Green Teenz – Gweithiwr Ieuenctid

Cyfrifoldebau: –

  • Gweithio gyda, a helpu i ddarparu gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed mewn canolfan ieuenctid llawn amser
  • Rheoli a datblygu plot rhandir a thwnnel poli gan gynnwys tyfu bwyd
  • Datblygu a chyflwyno gweithdai ysgogol a sesiynau gweithgaredd i bobl ifanc sy’n cynnwys tyfu bwyd
  • Datblygu a chyflwyno prosiectau amgylcheddol cymunedol
  • Datblygu partneriaethau â sefydliadau eraill sy’n ymwneud â phrosiectau amgylcheddol.
  • Gweithio fel rhan o dîm pwrpasol i ddarparu gwasanaeth o ansawdd i bobl ifanc.

Cymwysterau:

Dylai’r ymgeisydd feddu ar:

  • gwybodaeth, dealltwriaeth a rhywfaint o brofiad o waith ieuenctid
  • gwybodaeth a phrofiad o dyfu bwyd
  • gwybodaeth am faterion amgylcheddol
  • gwybodaeth weithredol dda o Iechyd a Diogelwch ac asesu Risg.

Mae Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin yn elusen gynhwysol a deinamig sydd wedi gweithio gyda phobl ifanc yng Nghaerfyrddin ers dros 21 mlynedd. Rydym yn frwdfrydig am y gwaith rydym yn ei wneud ac yn anelu at ddod o hyd i bobl sy’n iawn ar gyfer y rôl yn hytrach na’r rhai sydd â chymwysterau o bwys.

More information

Ffôn: 01267222786

E-bost: office@drmz.co.uk

Share