Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein, 16 – 17 Mis Tachwedd 2020

Mae’r cwrs Prydain Ddi-garbon yn cynnig golwg manwl ar brosiect ymchwil CyDA, gan edrych ar sut y gallwn sicrhau cymdeithas allyriadau sero heb ddibynnu ar ddarpar dechnolegau sydd heb eu profi, a pharhau i fwynhau ffordd o fyw fodern.

Mae’r cwrs yn ffordd wych o ddysgu am yr heriau sy’n ein hwynebu, ac i archwilio atebion ymarferol a chadarnhaol ar draws tirweddau diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd. Bydd darlithiau byw yn cwmpasu pynciau o ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni i ddeietau a defnydd tir , gan edrych ar sut y gall y rheiny weithio gyda’i gilydd i’n helpu i adeiladu dyfodol di-garbon. Bydd gweithdai ar-lein yn hybu trafodaeth a dadlau ymhlith y cyfranogwyr, gan roi cyfle i chi ddatblygu cysylltiadau â rhwydwaith o weithwyr proffesiynol a myfyrwyr sy’n gweithio yn y maes.

I ddarganfod mwy ac archebu lle ewch i –www.cat.org.uk/events/zero-carbon-britain-live-online-3/

Share